مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار

گلیم برشی طرح خشتی ۱۰۰۵

هر مترمربع: ۲۰۰ هزارتومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

گلیم برشی طرح خشتی ۱۰۰۴

هر مترمربع: ۲۰۰ هزارتومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

گلیم برشی طرح خشتی ۱۰۰۳

هر مترمربع: ۲۰۰ هزارتومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

گلیم برشی طرح خشتی ۱۰۰۲

هر مترمربع: ۲۰۰ هزارتومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

گلیم برشی طرح مراکشی

هر مترمربع: ۲۰۰ هزارتومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

گلیم برشی طرح مراکشی طوسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

گلیم برشی طرح کلاسیک ۰۰۱

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع